Scouting, wa kost da?

LID/JAARGELD

Naast het jaargeld van 25 EUR, dat gebruikt wordt voor de specifieke takwerking en activiteiten, vragen wij u ook nog lidgeld te betalen.

Voor dit scoutsjaar bedraagt het lidgeld 38 euro. Dit bedrag gaat naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen zorgt daarmee voor een goede verzekering, begeleiden en vormen de leiding en ondersteunen op 1001 manieren de plaatselijke scouts- en gidsenwerking.

De rest van het bedrag gaat naar groepswerking: kentekens, drukwerk, EHBO, onderhoud van het lokaal, enzovoort.

Het jaargeld (25 EUR), lidgeld (36,7 EUR) en groepsgeld (23,3 EUR) mag samen (dus 85 EUR) op de 27ste groepskas - BE20 7895 3632 6556 -gestort worden, met vermelding: naam + tak + jaargeld/lidgeld. De deadline is 1 oktober 2022. (leden die aansluiten na 1 maart: 42,5)

Dit lijkt ons de makkelijkste en meest veilige manier. Vermeld duidelijk de naam/namen en tak/takken van uw kind(eren) als mededeling. Zodra het lidgeld op onze rekening staat, sturen wij de inschrijving elektronisch door naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, die dan voor de verzekering van uw kind zorgen. Daarom zouden we het graag voor 1 oktober 2022 ontvangen.

Verminderd lidgeld

Al blijft scouting in vergelijking met andere vrijetijdsbestedingen relatief goedkoop, toch vertegenwoordigt het lidmaatschap van één of meerdere kinderen een aardige hap uit het gezinsbudget. Voor sommige gezinnen is de deelname aan scouting daarom financieel moeilijk te dragen. Omdat scouts en gidsen Vlaanderen een beweging wil zijn die open staat voor alle jongeren uit de samenleving, bieden we hen de mogelijkheid om een verminderd lidgeld (10 EUR) te laten betalen. (leden die aansluiten na 1 maart: 5 EUR)

Voor de kampbijdrage kan een regeling worden getroffen en voor materiele ondersteuning (slaapzakken, rugzakken,...) vinden we altijd wel een oplossing. Een simpele vraag aan de groepsleiding (groepsleiding@scoutsedegem.be) volstaat hiervoor en discretie wordt gegarandeerd.

Voordelen

Ziekenfonds

Afhankelijk van uw ziekenfonds wordt kamp- en lidgeld terugbetaald. Deze formulieren hebben een stempel/handtekening van groepsleiding nodig. U kan met deze formulieren op elke zondag van de maand naar ons komen. We vragen om deze niet naar ons te mailen.

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug (CM, OZ, Partena, VNZ, ...). Hoeveel en hoe is per ziekenfonds anders.

Op onderstaande link staat de uitleg per ziekenfonds: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeld-terugbetaald

Fiscaal attest

Een fiscaal attest voor de opvang van kinderen van minder dan 14 jaar uitgereikt door de gemeente Edegem voorzien wij ook. U mailen naar groepsleiding27@scoutsedegem.be en dan zorgen wij dat ze tegen een welbepaalde datum kan afgehaald worden.